RZG – genomisch

Alligator x Artist
500791
n.v.
n.v.
n.v.
295
0,17
29
-0,07
3
108
110
108
104
135
119
125
97
100
33
55
Jordy-Red CV x Integral RC
298474
234
n.v.
n.v.
-475
0,26
3
-0,02
-18
92
97
103
97
141
131
127
96
99
42
Rozume x Delta-Lambda
504091
n.v.
n.v.
n.v.
801
0,20
54
-0,07
20
123
116
114
99
128
100
133
95
100
26
48
Positive x Chief
500846
n.v.
n.v.
n.v.
316
0,48
62
0,11
22
125
117
103
114
124
111
124
103
100
25
47
Mirand-PP x Unstopabull ETC
298636
n.v.
n.v.
n.v.
160
0,20
25
-0,08
-2
105
106
101
96
129
111
129
108
108
30
53
1st Grade x Capital Gain
509249
354
n.v.
n.v.
601
0,05
30
-0,14
6
110
118
120
107
130
109
130
94
102
20
42
Axl x Hotline
500792
n.v.
n.v.
n.v.
1209
0,13
63
0,00
41
135
107
103
99
136
122
127
110
101
29
51
Hancock x Doorman
NEU
234
n.v.
n.v.
896
-0,05
30
0,01
32
123
107
112
102
122
104
120
88
100
28
Alligator x Hotline
500788
n.v.
n.v.
n.v.
1426
0,07
64
-0,10
37
133
107
107
103
133
125
119
99
103
35
57
Hothand x Toohot
500885
432
145
1797
971
0,21
62
0,10
44
136
118
120
101
126
103
127
90
111
26
48
Altitude-Red x Salvatore
298557
243
n.v.
n.v.
1210
-0,16
33
-0,04
38
126
111
108
97
136
118
132
102
100
45
Parfact x Legacy
NEU
n.v.
n.v.
n.v.
788
0,43
79
0,04
32
134
119
110
117
128
106
126
102
101
39
59
Argo x Jedi
298495
234
148
1947
1058
0,03
46
0,06
43
132
124
117
113
128
102
130
93
118
42
Discjockey x King Doc
500790
n.v.
n.v.
n.v.
484
0,23
44
0,15
33
126
112
101
111
127
102
130
103
99
29
50
Hothand x Toohot
509977
234
n.v.
n.v.
1046
0,07
49
0,08
45
133
106
101
97
131
106
130
103
107
24
45
Redrock x Dynamo
509544
432
148
2000
572
0,48
74
0,25
46
140
119
103
108
124
102
119
91
104
44
Mirand-PP x Rambo
509860
n.v.
n.v.
n.v.
289
-0,02
10
-0,12
-3
101
106
109
105
136
120
126
95
86
25
47
Alligator x Unix
NEU
n.v.
n.v.
n.v.
183
0,09
16
0,09
15
111
111
111
110
131
113
125
92
101
33
55
Axl x Chief
NEU
n.v.
n.v.
n.v.
675
0,03
30
-0,06
17
115
105
106
101
130
113
128
106
92
33
Alligator x Randall
NEU
n.v.
n.v.
n.v.
1277
0,03
55
-0,10
32
129
111
116
94
131
116
124
92
100
32
Ronald x Undenied
NEU
132
n.v.
n.v.
463
0,03
22
-0,02
14
112
113
99
106
130
113
127
103
101
28
49
Limelight-P x Bighit-P
500950
324
139
1370
695
0,33
63
0,06
31
130
107
112
100
135
109
129
94
97
26
47
Dream x Sound System
509721
243
n.v.
n.v.
912
0,10
47
0,15
48
134
111
106
115
117
103
119
n.v.
98
26
48
Discjockey x Applicable
509822
234
131
816
309
0,02
14
0,00
11
109
112
119
108
141
104
145
98
89
28
49
*Die Preise sind empfohlene Endverbraucherpreise zzgl. MwSt. in € ab Ihrer zuständigen Besamungsstation in Deutschland. Alle Angaben ohne Gewähr.